Urządzenia na których pracujemy:

PlasmaQuant PQ 9100

spektrometr ICP-OES  do pomiarów pierwiastków

Ethos easy advanced microwave digestion

Mineralizator próbek służący do rozbijania dużych cząstek przed badaniem pierwiastkowym na ICP.

Anton Paar SVM 3001

Urządzenie do mierzenia lepkości i gęstości w zakresie od -20 do 120℃

Thermo Fisher Nicolet iS 5

Spektrometr podczerwieni FT-IR do pomiarów składu organicznego

Shimadzu GC-2010 Plus

Chromatograf gazowy służący do dokładnej identyfikacji składników mieszanin

Panalitycal Epsilon 1

Rentgen fluorescencyjny do pomiaru zawartości pierwiastków

Parker icount BS plus

urządzenie używane do monitorowania czystości cieczy hydraulicznych.

Kulomat AquaMAX KF

Automatyczny titrator do oznaczania zawartości wody zgodnie z założeniami metody Karla-Fischera.

Aquamax KF Oil Evaporator Titrator

Piec do odparowywania wody z olejów smarowych.

Titralab KF1000 Series

urządzenia do miareczkowania wolumetrycznego metodą Karla Fischera.

Titralab AT1000

Urządzenie do miareczkowania potencjometrycznego liczby kwasowej TAN i zasadowej TBN.

MINISCAN IR Vision

Analizator do analizy jakościowej i ilościowej paliw za pomocą techniki podczerwieni (IR).

Varian AAS 240

Spektroskopia absorpcji atomowej.