spektroskopia absorpcji atomowej, jest techniką analityczną wykorzystywaną do oznaczania stężenia metali i niektórych innych pierwiastków w próbkach. Ta metoda opiera się na zjawisku absorpcji promieniowania elektromagnetycznego przez atomy w stanie gazowym.