Chromatografia gazowa (GC) to technika analityczna stosowana do rozdzielania i analizy mieszanin związków chemicznych. Działanie chromatografii gazowej polega na wykorzystaniu różnicy w zdolności związków do dyfuzji w fazie gazowej oraz oddziaływania z materiałem stacjonarnym i nośnikiem gazowym.