ICP, czyli skrót od „Inductively Coupled Plasma”, to specjalna metoda badawcza, która pozwala nam dowiedzieć się, z jakich składników chemicznych zrobione są różne próbki.

Aby użyć ICP, potrzebujemy urządzenia nazywanego generatorem plazmy. Generuje on bardzo gorący gaz zwany plazmą. Plazma ta może osiągać temperaturę nawet 10 000 stopni Celsiusza.

Gdy próbka jest gotowa do analizy, wprowadzamy ją do plazmy. Możemy to zrobić na przykład w formie drobnych kropel lub aerozolu. Kiedy próbka jest w plazmie, składniki chemiczne w niej zawarte zaczynają reagować z gorącymi jonami plazmy.

W wyniku tych reakcji, składniki chemiczne emitują charakterystyczne dla siebie promieniowanie elektromagnetyczne. To promieniowanie jest zbierane przez specjalne urządzenie, które nazywamy spektrometrem. Spektrometr pozwala nam zidentyfikować, jakie składniki chemiczne są obecne w próbce i w jakich ilościach.