Działanie lepkościomierza Stabingera opiera się na pomiarze czasu, jaki potrzeba na przepływ cieczy przez wąski otwór w specjalnym pierścieniu. Głównym elementem lepkościomierza jest cylindryczny pojemnik, zwany probówką, z zamontowanym stożkowym dnem. W dnie stożka znajduje się mały otwór o stałej średnicy.

Aby przeprowadzić pomiar probówkę napełnia się badaną cieczą do określonego poziomu. Następnie, gdy ciecz osiągnie właściwą temperaturę, otwór w dnie stożka jest odblokowywany, a ciecz zaczyna wypływać.

Czas, który upływa od momentu odblokowania otworu do całkowitego opróżnienia probówki, jest mierzony i zarejestrowany. Im dłużej trwa wypływ cieczy, tym większa jest jej lepkość. Wynik pomiaru jest wyrażany w jednostkach lepkości, zależnie od preferencji.