Spektrometr podczerwieni (IR) to przyrząd używany do analizy chemicznej i identyfikacji związków organicznych na podstawie ich absorpcji promieniowania podczerwonego. Działanie spektrometru podczerwieni opiera się na zasadzie, że różne cząsteczki absorbują promieniowanie podczerwone o różnych częstotliwościach, co pozwala na ich charakterystyczną identyfikację.