Po dodaniu próbki do pieca zawartość wody musi być odparowana, aby umożliwić reakcję chemiczną. Próbka jest podgrzewana w piecu w kontrolowanej temperaturze, co pozwala na odparowanie wody która następnie jest transportowana do odczynników Karla-Fishera. Metodę tą stosuje się w przypadkach niektórych olejów smarowych, których dodatki reagują z odczynnikami KF-a powodując błąd oznaczenia zawartości wody w próbce.