Miareczkowanie potencjometryczne jest techniką stosowaną w analizie chemicznej do oznaczania stężenia substancji w roztworze na podstawie pomiaru zmiany potencjału elektrody. Ta metoda opiera się na wykorzystaniu elektrody wskaźnikowej, która reaguje z analizowaną substancją i generuje zmiany potencjału, które są mierzone przez potencjometr.