Metoda Karla-Fishera polega na wykorzystaniu reakcji chemicznej między wodą a odczynnikami. W wyniku tej reakcji uwalniany jest jod, który jest wykrywany i mierzony za pomocą elektrod, które rejestrują prąd generowany w wyniku reakcji jodu. Korzystając z równań reakcji i stałej proporcji, można przeliczyć ilość wytworzonego jodu na ilość wody w próbce.