Laserowy licznik cząstek to urządzenie stosowane do pomiaru i monitorowania ilości i wielkości cząstek w oleju. Działa na zasadzie wykorzystania wiązki laserowej do detekcji i zliczania.