Służy nam do określania ilości wody w roztworach wodnych (glikole, obróbcze oleje wodorozcieńczalne, etc.)