XRF (X-ray fluorescence) to technika analityczna stosowana do identyfikacji i analizy składu chemicznego próbek. Działanie XRF opiera się na zjawisku fluorescencji promieniowania rentgenowskiego, które jest generowane gdy próbka jest poddana działaniu promieniowania rentgenowskiego.