Czasem na rynku pojawia się olej, który ma magiczne właściwości dzięki specjalnym dodatkom. Dodatki te istnieją w głowach handlowców, ale niestety nie mają przełożenia na rzeczywistość. Dobrej jakości środki smarne są oczywiście coraz lepsze dzięki nowym technologiom dodatków, jednak na niektóre problemy związane z błędnymi praktykami smarowania nie poradzi nawet najlepszy i najdroższy smar czy olej.

Dodatki anty kurzowe

Jedynym remedium na kurz w oleju jest jego wymiana lub zastosowanie filtra, choć najlepiej oczywiście nie dopuszczać do zanieczyszczenia. Błędnym jest myślenie, że istnieje jakiś wyrafinowany dodatek neutralizujący cząstki kurzu w jakikolwiek sposób. Kurz, który dostanie się do smaru czy oleju będzie ciął, tarł i wyszczerbiał powierzchnie urządzenia do momentu odfiltrowania lub wymiany.

Dodatek eliminujący wodę

Woda jest jednym z najbardziej destrukcyjnych zanieczyszczeń w środkach smarnych. Znakomicie zwiększa zużycie, korozję, przyrost drobnoustrojów, usuwanie dodatków, napowietrzenie, lakierowanie, utlenienie i wiele, wiele innych. Poza limitowaną zdolnością inhibitorów korozji, żaden dodatek nie powstrzymuje penetracji i uszkodzeń powodowanych przez wodę. Jedynie kontrola zawartości wody i właściwości demulgacyjne oleju mogą rozwiązać problem.

Destruktor osadów i lakierów

Lakiery i osady tworzą się w oleju z wielu powodów. W momencie, w którym się pojawią i odłożą na powierzchni urządzenia, nie ma łatwego sposobu na ich likwidacje, nawet przez prostą wymianę oleju. Odpowiednie dodatki mogą pomóc zwolnić proces formowania się osadów i lakierów, ale zupełnie nie pomogą w usuwaniu szkód po ich uformowaniu.

Podsumowanie

Należy pamiętać, że wydawanie więcej na wysokiej jakości środki smarne nie zwalnia z potrzeby ich monitorowania. Nie wynaleziono na razie substytutu na inspekcje, częste i dokładne analizy olejowe i dobrze dobrane i wykonywane praktyki smarowania.
Bezapelacyjnie dzisiejsza technologia produkcji olejów i smarów pozwala na rozwiązanie dużej ilości potencjalnych problemów. Niemniej jednak nie są one w stanie przeciwdziałać wszystkim dolegliwościom. Praktycy wymagają dużej ilości narzędzi i umiejętności, żeby dojść do odpowiedniej niezawodności maszyn.