Czy przeprowadzasz jakiekolwiek badania olejowe? Czy robisz to okresowo, czy tylko w przypadku awarii? Czy analiza jest przeprowadzana we wszystkich urządzeniach, czy tylko wybranych? I w końcu – czy próbki oleju pobierane są z najlepszego, z punktu widzenia laboratorium, miejsca? – Te pytania zadaje każdy handlowiec w trakcie rozmowy z klientem. Czego często nie robi – to pomoc w ustawieniu odpowiedniego programu analiz olejowych tak, żeby zmaksymalizować wartość wyników laboratoryjnych, dla klienta. Żeby tak było, trzeba określić kilka czynników bardzo istotnych dla prawidłowego programu analiz.

WYBÓR MASZYN

Sprawność jakich urządzeń jest na tyle istotna, aby uzasadnić spędzenie dodatkowego czasu, wydanie dodatkowych pieniędzy i energii, dla zapewnienia jej niezawodności? Najprościej jest spojrzeć przez pryzmat wielkości zbiornika olejowego i/lub krytyczności sprawności urządzenia.

W przypadku ogromnych zbiorników olejowych istnieje silna potrzeba maksymalizacji czasu pracy oleju i szczególne dbanie o niego, gdyż wymiana jest dużym dodatkowym kosztem. Sporo firm może oszczędzić duże pieniądze przestając patrzeć na kalendarz wymian, a dzięki programowi analizy oleju najpierw wyeliminować zewnętrzne czynniki degradujące olej, a w następstwie wydłużyć pracę.

Podobnie, jeżeli sprawność urządzenia jest krytyczna dla zakładu, a zbiornik oleju jest mały. W takim przypadku badanie oleju jest wskazane również wtedy, gdy pobór próbki wiąże się ze sporym opróżnieniem zbiornika. W takim przypadku mniej chodzi o badanie stanu oleju, a o stałą informację dotyczącą stanu urządzenia w którym pracuje.

CZĘSTOTLIWOŚĆ BADAŃ

Częstotliwość badań jest bardzo mocno związana z kilkoma zmiennymi, gdzie najważniejszą jest wielkość strat związanych z nieprzewidzianą awarią. Koszt postoju linii produkcyjnej (brak produkcji = brak sprzedaży, czasem przymusowe płatne urlopy), zamawianie na pilnie części zamiennych, (które często są robione pod zamówienie, poza granicami Polski i w przypadku zamówień pilnych kosztuje 2x więcej z definicji).

Dalej będą to warunki pracy oleju. W przypadku możliwości zabrudzenia czy to cząstkami stałymi, wodą lub chemikaliami, częstotliwość próbkowania powinna być większa.

Wiek urządzenia również ma spore znaczenie. Największe prawdopodobieństwo awarii występuje zaraz po zakupie i kiedy jej czas zbliża się do końca. Częstotliwość badań należy uzależnić od tych czynników skracając okresy na początku i końcu, a wydłużając po okresie dotarcia.

Do tego dochodzi jeszcze graniczna czystość oleju, głównie w przypadku olejów hydraulicznych. Jeżeli DTR urządzenia nie zawiera takiej wartości, najlepiej skontaktować się z producentem. Im większe wymaganie co do czystości, tym częstotliwość badań powinna być większa.

LOKALIZACJA MIEJSCA POBORU PRÓBKI

Próbka pobrana z niewłaściwego miejsca skutecznie uśmierci cały program analiz oleju.

Punkt poboru to standardowe miejsce poboru próbek. Olej z tego miejsca jest badany pod względem zanieczszczeń, cząstek zużyciowych i fizycznych i chemicznych właściwości oleju. Miejsce takie różni się w zależności od systemu, ale najczęściej znajduje się na pojedynczym przewodzie zwrotnym przed wejściem do głównego zbiornika.

PROCEDURA POBORU PRÓBKI

Właściwa procedura poboru jest, zaraz obok właściwego punktu poboru, najważniejszym czynnikiem determinującym ważność i przydatność wyników badań. Należy pamiętać o kilku zasadach i przeszkolić odpowiednio personel techniczny.

  1. Przed zlaniem próbki uruchom urządzenie na min. 15 minut dla równomiernego wymieszania zanieczyszczeń w objętości oleju i osiągnięcia przez olej temperatury pracy.
  2. ZAWSZE zlewaj próbkę prosto do butelki próbkowej, z pominięciem opakowań trzecich
  3. Nie pobieraj próbki na samym początku i końcu zlewania oleju.
  4. Zalaną butelkę od razu zakręć, dla ochrony przed zanieczyszczeniami z zewnątrz.