W przypadku ewentualnego sporu najtrudniejszą operacją jest odpowiedni pobór próbki do badań. Dlatego, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, włączyliśmy do naszej oferty zestaw do pobierania próbek oraz spisaliśmy procedurę pobierania spornych próbek tak, aby każda ze stron miała zapewnione rzetelne wyniki, które w każdej chwili można ponownie zweryfikować.
 
 
 

  1. Pobieraj próbki czystymi rękoma!

    Norma zakłada maksymalnie 10 ppm siarki w paliwie. Oleje i smary, którymi pobrudzone są ręce mechanika, mają po kilka/kilkanaście tysięcy ppm siarki. Wystarczy drobne zabrudzenie zakrętki i badana próbka będzie zdyskwalifikowana (poza normą).

  2. Pobieraj próbkę od razu do czystego pojemnika.
  3. Jeżeli pobierasz próbkę ze stacji benzynowej lub przy dostawie paliwa do zakładu nie pobieraj próbki od razu. Na końcach pistoletu paliwowego zawsze zbierają się zanieczyszczenia które zafałszują wynik. Pierwsze kilka litrów wlej normalnie do baku / zbiornika na paliwo..
  4. Nie zaszkodzi przepłukać, teoretycznie czysty, pojemnik badanym paliwem. Dzięki temu będzie pewność, że wszelkie zanieczyszczenia to nie efekt zabrudzonego pojemnika.
  5. Pobierz próbki w obecności wszystkich zainteresowanych stron. Jeżeli nie ma takiej możliwości udokumentuj pobór na filmie, lub skontaktuj się z certyfikowanym rzeczoznawcą samochodowym (https://pzm.pl/rzeczoznawcy)
  6. Pobierz do butelek z numerowanymi plombami trzy jednolitrowe próbki z tego samego miejsca. Może to być zbiornik paliwa (nie z dna zbiornika), może to być układ paliwowy (nie z samego filtra).
  7. Po pobraniu próbek od razu je zakręć, opisz i wypełnij protokół pobrania, w którym umieść numery plomb i podpisy świadczące o zgodzie, że procedura została wykonana prawidłowo i we wszystkich butelkach jest dokładnie to samo paliwo.
  8. Jedną próbkę wyślij do nas, drugą zostaw dla siebie, trzecią przekaż drugiej stronie lub, jeżeli nie ma takiej możliwości, również trzymaj u siebie.