Podane parametry są parametrami przybliżonymi i nie należy ich przyjmować dosłownie. Zawsze należy konsultować swoje wyniki badań z technikiem laboratoryjnym.

Parametr/Zużycie Normalne Podwyższone Alarmowe Krytyczne
Woda 0,1% 0,3% 0,4% 0,5%
Ilość paliwa w oleju (benzyna) <2,4% 2,5 – 3,4% 3,5 – 4,9% >5,0%
Ilość paliwa w oleju (Diesel) <3,4% 3,5 – 4,9% 5,0 – 6,9% >7,0
Lepkość W wyjściowej klasie lepkości -10% lub +20% lepkości wyjściowej -10% lub +20% lepkości wyjściowej -20% lub +30% lepkości wyjściowej
Sadza (Diesel) <3,4% 3,5 – 4,9% 5,0 – 6,9% >7,0
TBN 50% redukcja 57% redukcji 65% redukcji 80% redukcji
Utlenienie 10 abs/cm 15 abs/cm 20 zbs/cm 25 abs/cm
Nitracja 7 abs/cm 9 abs/cm 11 abs/cm 14 abs/cm
Sulfatacja 16 abs/cm 23 abs/cm 27 abs/cm 30 abs/cm