Podane parametry są parametrami przybliżonymi i nie należy ich przyjmować dosłownie. Zawsze należy konsultować swoje wyniki badań z technikiem laboratoryjnym.

Parametr/zużycie Normalne Alarmowe Krytyczne
Woda <100 ppm 200 ppm 300 ppm
Lepkość W klasie lepkości +/- jedna klasa lepkości +/- 2 klasy lepkości
TAN Wyjściowy TAN Zwiększenie o 0,2 Zwięszenie o 1