Podane parametry są parametrami przybliżonymi i nie należy ich przyjmować dosłownie. Zawsze należy konsultować swoje wyniki badań z technikiem laboratoryjnym.

Parametr/zużycie Normalne Alarmowe Krytyczne
Woda <80ppm 100 ppm >150 ppm
Lepkość W klasie lepkości +/- jedna klasa lepkości +/- 2 klasy lepkości
TAN Wyjściowy TAN Zwiększenie o 0,2 Zwięszenie o 1

Klasa czystości

Poniżej przykład w jaki sposób konkretne wartości cząstek są przyporządkowane do konkretnego kodu na przykładzie ISO 22/19/13

Naliczone cząstki Kod ISO
>4 µm 2 139 776 22
>6 µm 385 192 19
>14 µm 5 404 13
>21 µm 612
>38 µm 68
>70 µm 16

Tabela kodów ISO w zależności od ilości cząstek

Kod ISO

Liczba cząstek na 100 ml

Od Do (włącznie)
24 8 000 000 16 000 000
23 4 000 000 8 000 000
22 2 000 000 4 000 000
21 1 000 000 2 000 000
20 500 000 1 000 000
19 250 000 500 000
18 130 000 250 000
17 64 000 130 000
16 32 000 64 000
15 16 000 32 000
14 8 000 16 000
13 4 000 8 000
12 2 000 4 000
11 1 000 2 000
10 500 1 000
9 250 500
8 130 250
7 64 130
6 32 64
5 16 32
4 8 16
3 4 8
2 2 4
1 0 2

 

Sugerowane dopuszczalne poziomy zanieczyszczeń

Kod ISO Rodzaj układu Czułość układu
23 / 21 / 17 Niskociśnieniowe układy z dużymi prześwitami Niska
20 / 18 / 15 Typowa czystość nowet oleju hydraulicznego prosto od producenta.
Niskociśnieniowe układy dla przemysłu ciężkiego lub do zastosowań, gdzie trwałość nie jest własnością krytyczną
Średni
19 / 17 / 14 Ogólne układy maszynowe i układy ruchome
Średnie ciśnienie, średnia pojemność
Istotna
18 / 16 / 13 Określona w światowej karcie paliw norma czystości paliwa do silników wysokoprężnych dostępnego z dystrybutora na stacji benzynowej.
Niezawodne układy wysokiej jakości.
Ogólne wymagania maszynowe
Bardzo istotna
17 / 15 / 12 Zaawansowane układy i przekładnie hydrostatyczne Krytyczna
16 / 14 / 11 Wysokosprawne serwomechanizmy i trwałe układy wysokociśnieniowe, np. zastosowania w lotnictwie, narzędzia maszynowe itp. Krytyczna
15 / 13 / 9 Wrażliwe na osad układy sterowania o bardzo wysokiej niezawodności.
Laboratorium lub aeronautyka
Wyjątkowo krytyczna