1. Wycena
  Na postawie rozmowy z klientem ustalany jest zakres badań i cena usługi
 2. Próbki
  Klient wysyła próbki wraz zwypełnionym przesłanym przez nas protokołem na adres laboratorium.
 3. Realizacja1
  W przeciągu 3 do 5 dni roboczych laboratorium wykonuje odpowiednie badania i przesyła wyniki do interpretacji.
 4. Płatność
  Równolegle do badań wystawiana jest faktura pro forma i wysyłana do klienta na podany adres e-mail
 5. Raport z badań
  W ciągu kolejnych 2 dni technik analizuje wyniki i publikuje raport wraz ze stosownym komentarzem. Jeżeli na etapie interpretacji wyników pojawią się wątpliwości, technik skontaktuje się z klientem na podany numer w celu wyjaśnień, dodatkowych pytań czy konsultacji.
 6. Wyniki
  Po zaksięgowaniu wpłaty lub przesłaniu potwierdzenia przelewu e-mailem wysyłany jest raport z badań.

 

1 Czas może się różnić w zależności od wymaganych badań.

W przypadku stałej współpracy wysyłamy do klienta butelki do próbek. Klient dostaje również procedurę pobrania próbki, w której opisane są kroki, które należy wykonać, żeby zmaksymalizować wartość badawczą próbki.