Olej traci swoje właściwości. Woda, temperatura, cząstki metali, powietrze, ciśnienie czy czynniki mechaniczne powodują jego zużycie. Brak wymiany oleju w momencie, w którym jest on na granicy utraty swoich właściwości, spowoduje szybsze zużycie urządzenia, gdyż olej przestanie spełniać swoją rolę.

Celem badań jest zmniejszenie kosztów związanych z nieplanowanymi remontami. Korzyści z tego rodzaju badań można zmieścić w kilku punktach:

  1. Zoptymalizowanie okresów między wymianami oleju. Monitorowanie stanu oleju umożliwia ustalenie realnych okresów w odniesieniu do jakości stosowanego środka smarnego
  2. Wydłużenie żywotności urządzeń.Monitorowanie jakości środka smarnego, zawartości zanieczyzczeń i cząstek ściernych w trakcie eksploatacji może pomóc dłużej utrzymać park maszynowy w stupreocentowej sprawności, redukując koszt utrzymania.
  3. Przeciwdziałanie poważnym problemom. Odpowiedzialna analiza oleju pod kątem zanieczyszczeń (kurzu, paliwa, czystości, lepkości) oraz cząstek zużyciowych, pozwala odpowiednio szybko reagować na potencjalne katastrofalne w skutkach awarie lub wyeliminować problemy znacząco skracające sprawnośc urządzenia.
  4. Minimalizacja nieprzewidzianych kosztów. Okresowe badanie pozwala wykryć przyczynę przyszłej awarii. Informacja taka pozwala na spokoje ustalenie planu naprawy i zaopatrzenie się w części zamienne bez pośpiechu, czyli bez dodatkowych kosztów.
  5. Wiedza. Amerykanie mają powiedzenie „Information is everyting”. Posiadając informację na temat stanu urządzenia, praca działu utrzymania ruchu jest spokojniejsza, dokładniejsza i może być wykonywana zawsze na czas.