Laboratorium bada olej napędowy na zgodność właściwości z polską normą PN-EN590:2013

Cena podana jest w wartości netto.
 
 
 
Wyciąg z Polskiej Normy pn-en 590/2013
Parametr
Zawartość siarki max. 10 ppm
Zawartość wody max. 200 ppm
Gęstość 0,82 do 0,85 g/cm3
Liczba cetanowa min. 51
Indeks cetanowy min. 46
Zawartość Biododatków max. 7%
Zawartość WWA max. 11%
Temperatura zapłonu min. 55 C